בלוג - מאמרים

אמיתיות הכרחיות מול  אמיתות קונטינגנטיות – יש הבדל בין "A=A" לבין "סוקרטס הוא יווני". אמיתות הכרחיות הן אמיתות שמניגודן נובעת

העצם אצל הרציונליסטים

  שפינוזה- אחד הכל באל לייבניץ- אינסוף דקרט- 3 עצמים: האל, ההתפשטות והמחשבה   סיכום נקודות עיקריות לייבניץ הסבר שימושי

השיטה הלייבניציאנית

כדי לתמוך באבחנה בין ההכרחי לקונטינגנטי, לייבניץ חייב להחזיר את מושג הרצון ששלל שפינוזה. מושג הרצון הוא זה שנותן לאל

הממשות עצמה

התמונה הזאת חודרת מעבר לתיאור הממשי, ומספקת סיבה לעצם הממשות עצמה. שפינוזה לעולם לא שואל את עצמו מדוע מה שקיים

אמיתות הכרחיות

אמיתות הכרחיות (אמיתות של תבונה) – אמיתות שמניגודן נובעת סתירה. כל אמת שניתנת להעמדה על עיקרון הסתירה תיקרא אמת הכרחית.

תורת המונדות

תורת המונדות- העצמים הפרטיים: אם האדם כפוף לחוקיות הטבעית אז לכאורה אין חופש רצון אך ראינו שהניסיון של לייבניץ הוא

הביקורת האחרונה

הביקורת האחרונה בתוך הנוסחה – נחלץ אותה מטוב מושג ה"טוב". מושג זה במבנה הדקדוקי של המשפט נוגד את תפיסת הטוב

האל של לייבניץ

  שאלה שמנסה לפשר בין הפילוסופיה של שפינוזה, עולם שאין בו מקום לרצון חופשי- פילוסופיה של המדע, הכל הכרחי. זה

מטאפיזיקה

בשאלת הלמה מעבירה אותנו למימד אחר לגמרי, עבור לייבניץ המימד הזה שעונה לשאלת הלמה הוא המימד שבו עסוק המטאפיזיקאי והוא

לייבניץ

נפתח את הדיון שלנו בלייבניץ בשאלה (שתנחה אותנו לאורך הלימוד שלנו אותו), ננסה לאפיין את האתגר הפילוסופי שעומד מול לייבניץ