בלוג - מאמרים

מטאפיזיקה

בשאלת הלמה מעבירה אותנו למימד אחר לגמרי, עבור לייבניץ המימד הזה שעונה לשאלת הלמה הוא המימד שבו עסוק המטאפיזיקאי והוא

לייבניץ

נפתח את הדיון שלנו בלייבניץ בשאלה (שתנחה אותנו לאורך הלימוד שלנו אותו), ננסה לאפיין את האתגר הפילוסופי שעומד מול לייבניץ

בנוסף לשמחה עליה דיברנו, נותנת לנו ידיעה זו את נצחיות הנפש: העובדה שאפשר לדבר על נצחיות הנפש אינה סותרת את

רציונאליסט

ידיעה: רציונאליסט – האדם מסוגל להכיר את העולם באמת בכוח שכלו בלבד. כל דבר ניתן להסבר סיבתי ולוגי. הביטוי העליון

דטרמיניזם רדיקלי

  דטרמינזם מניח הכרח הנובע מחוקים סיבתיים, אך אינו קובע את מעמדם ההכרחי לוגית של הדברים. בכך עמדתו של שפינוזה

אתיקה

המאמר על תיקון השכל: מקביל ל"על המתודה" של דקארט – מעין אוטוביוגרפיה אינטלקטואלית בגוף ראשון. אלם להבדיל מדקארט, המחפש ידיעה,

חירות לפי שפינוזה

האתיקה היא דוקטרינה של גאולה ולא אונטולוגיה סיסטמתית כוללת. אתיקה נקראת אתיקה כי מה ששפינוזה מחפש זה לא תיאור שיטתי

הבעיה הפסיכו פיזית

הבעיה הפסיכו פיזית, שפינוזה מציע פתרון- האדם מוגדר באופן כפול אצל שפינוזה, האדם הוא קודם גוף בצד זה, שפינוזה אומר

תורת האדם

אתיקה- אין משמע תורת הטוב אלא אתוס- אופן היות בעולם במובן הכי רחב שיש, לא ביחס לטוב ולרוע אלא ביחס

אנתרופומורפי = צורת אדם

כל זה מוביל אותנו לכך שפה נעוצה הטעות. עבור שפינוזה להתחיל מהאני, תוביל אותנו בהכרח למקומות מוטעים. אי אפשר להשריש